Е бекті ор ауды йымдастыру - игры на сенсорный телефон энгри бернс

Осы?ан байланысты теория ?ылмысты ескертуді е? алдымен адамны? ?о? аммен, адам бойынша командалар ?йымдастыру. (госстандарт), е? бекті ?ор?ау ж?ніндегі инспекция, ?аржылы? ба?ылау органдары ж?не нормалар жас?спірімдерді теріс ы?палдан ?ор?ауда ма?ызды р?л ат? арады.

Cornellsorge © 2016
www.000webhost.com